Søren Aagaard

23 May 2019 to 8 September 2019
Museet for Samtidskunst
Standing square 3D
Copenhagen
DK-4000 Roskilde
Denmark
Location
Museet for Samtidskunst
Standing square 3D
Copenhagen
DK-4000 Roskilde
Denmark

Museet for Samtidskunst


Standing square 3D
Copenhagen
DK-4000 Roskilde
Denmark